cds Chính sách bảo hành - đổi trả

Chính sách đổi trả hàng của Vo Thuat Tay Son


Điều kiện đổi trả hàng:

  1. Còn đầy đủ hộp sản phẩm
  2. Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm
  3. Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có)
  4. Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác