cds Pháp luật

Qui định của Pháp Luật về sử dụng Côn Nhị Khúc

Kiếm, mã tấu, côn nhị khúc, côn tam khúc, đao, gậy, cung tên, dao găm… đều là những binh khí được sử dụng trong tập luyện võ thuật, có người thắc mắc là mang theo côn nhị khúc bên mình khi ra đường, nếu bị cảnh sát giao thông hoặc cảnh sát cơ động phát hiện thì có sao không?

>> Côn nhị khúc ở Việt Nam
Trước đây, theo như Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 quy định thì Côn nhị khúc nằm trong danh sách những loại vũ khí thô sơ và bị xử phạt hành chính khi lưu hành. Tuy nhiên, căn cứ Pháp lệnh số16/2011/UBTVQH12 (được dựa trên cơ sở Nghị quyết số 31/2009/QH12 và Nghị quyết số 51/2001/QH10) đã được Chủ Tịch Quốc Hội  Nguyễn Phú Trọng ký ngày 30/6/2011 sửa đổi lại, ghi rõ:
Pháp lệnh về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định các hành vi bị nghiêm cấm, đó là:
+  Cá nhân sở hữu vũ khí
+  Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
+  Lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để xâm phạm sức khỏe, tính mạng; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Những loại vũ khí không nằm danh mục vũ khí do Chính phủ ban hành nhưng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng thì sẽ được phân thành mục riêng. Và Nghị định này cũng ghi rõ: “Vũ khí thô sơ gồm các loại dao găm, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ”. Trong các loại vũ khí được liệt kê trong khoản 4, Điều 3, Nghị quyết số16/2011/UBTVQH12 trên không cho côn nhị khúc là vũ khí thô sơ.